Jak napsat životopis,
který zaujme v oboru cestovní ruch

Správně napsaný životopis je polovina úspěchu při hledání zaměstnání. Životopis, nebo-li CV (Curriculum vitae - latinsky „běh života“) je nutné napsat konstruktivně a srozumitelně. Až 50% životopisů je zaměstnavateli z důvodu nízké kvality okamžitě vyřazeno.
Zde vám přináším rozšířený návod:

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení, titul - Nepoužívejte iniciály (jako J. Novák) ani oslovení jako pán, paní či slečna.

Adresa - Můžete uvést trvalé i přechodné bydliště.

Telefon - Uveďte jedno telefonní číslo, na kterém budete k zastižení

E-mailová adresa - Důležitý údaj. Pokud nevyplníte, zaměstnavatel si může pomyslet, že jste technologický dinosaurus. Pokud již e-mailem disponujete, ale s hledáním zaměstnání jste právě začali, je vhodné si založit e-mail nový, aby byl čistá od spamu. Také není dobré používat vaše adresy z dětství, jako mufinek@seznam.cz. Vložte do adresy své jméno a příjmení, které, pokud je třeba, doplňte číslicí.

Informace jako datum a místo narození, rodinný stav a státní příslušnost neposkytujeme.

Vzdělání

Údaje o vzdělání i kariéře začněte uvádět od nejnovějších k nejstarším (doktorandské studium > vysoká škola > střední škola). Uvádějte časové údaje, název a sídlo školy, obor, způsob ukončení školy (státní zkouška, maturitní zkouška, apod.) Pokud stále studujete, můžete to v životopise uvést. Základní školu neuvádíme, její absolvování se považuje za samozřejmost.

Pracovní zkušenosti

Opět začněte od nejnovějších údajů. Uveďte, odkdy dokdy zaměstnání trvalo, název zaměstnavatele, sídlo firmy, název pozice. Ten obvykle bývá všeobecný (např. asistentka, sekretářka, průvodce Prahou, ...). Zaměstnavatel si neumí přesně představit, jakou práci jste vykonávali, a proto také stručně uveďte náplň práce - okruh pracovních úloh, kompetence, nejdůležitější projekty, které jste řídili. Pokud jste v jedné firmě pracovali na několika pracovních pozicích, uveďte nejprve firmu a pod ni pracovní pozice seřazené chronologicky od nejnovější pozice k nejstarší.

V této části se uvádí i mateřská dovolená a evidence na úřadu práce. Pokud jste se na úřadě práce evidovali po dobu kratší než půl roku, nemusíte evidenci na úřadu práce uvádět. Půl roku mezi jednotlivými zaměstnáními zaniká. Pokud jste byli evidováni déle, evidenci už je třeba uvést - jinak by v návaznosti jednotlivých let v životopise vzniklo "bílé místo".

Další vzdělávání

Jde o všechny rekvalifikace, absolvované kurzy, školení a podobně, ze kterých však máte doklad o absolvování, jako certifikát či osvědčení. Opět uvádíte: časové údaje odkdy dokdy, přesný název kurzu či rekvalifikace, název vzdělávací instituce, místo školení.

Jazykové znalosti

V současnosti téměř každý zaměstnavatel vyžaduje ovládání cizího jazyka. Důležité je uvést, jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni. Rozlišují se čtyři různé stupně znalosti jazyka: pasivní > slovem a písmem > aktivní komunikace > odborná terminologie. Uveďte znakovou řeč či Morseovu abecedu, pokud umíte.

Další schopnosti

V tomto oddíle se uvádějí údaje týkající se následujících oblastí:

  • Řidičský průkaz - skupina
  • Znalost strojopisu
  • Ovládání PC - uveďte všechny PC programy, které ovládáte, i s příslušnou úrovní (základní znalost > uživatelská znalost > administrátorská úroveň).
  • Ekonomické znalosti - účetnictví či vedení pokladny
  • A jiné ...

Do tohoto oddílu můžete také vypsat pracovně-etické rysy, jako průraznost, schopnost práce pod tlakem, schopnost řídit týmy, koučing atd.

Zájmy

Vaše zájmy napovídají hodně o vaší povaze: o tom, zda jste spíše introverti nebo extroverti. Můžete si myslet, že extrovertní typ povahy je vždy vhodnější, než-li introvertní, ale není tomu tak. Popište, jak prožíváte volný čas. V této části můžete uvést dobrovolnické aktivity, členství v klubech, sdruženích, asociacích, zájmových organizacích, profesních sdruženích a podobně. Přemýšlejte, které z vašich zájmů mohou být ke škodě. Např. "adrenalinové sporty" - takový zaměstnanec má větší sklony ke zranění a s tím vedou pracovní neschopnosti.

Reference

Je užitečné, když můžete uvést kontakt na osoby, které o vás mohou podat reference. Referent je někdo, kdo vás může vychválit. Neuvádíme však své přátele a rodinu, ale například ředitele předchozího zaměstnání. Čerství absolvent školy může uvést kontakt na své profesory. Někteří zaměstnavatelé reference dokonce vyžadují.

Místo, datum, podpis

Datum životopisu by vždy mělo být aktuální. Podpisem prohlašujete pravdivost údajů. Pokud životopis posíláte v elektronické podobě, podepisujete ho jednoduše svým jménem napsaným klávesnicí. Pokud ho však posíláte poštou, měli byste připojit i podpis rukou.

Nezapomeňte do textu vkládat odstavce a zvolte dostatečnou velikost písma, aby se dobře četl. Neprovádějte grafické úpravy, používejte stále stejný font písma. Délka CV by neměla překročit dvě strany. Dejte si se svým CV záležet, je to vaše vstupenka do profesního života. Přeji vám hodně štěstí.

Prague All Inclusive Tour Prague All Inclusive Tour